Sunday, October 27, 2013

ഗപ്പി പ്രസവിച്ചു ! ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും?

ശ്രീ. എ. അബ്ദുൽ സലാം ആണ്, ഈ വൈകിപ്പോയ പോസ്റ്റിന്റെ  പ്രചോദനം. പ്രസവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിൽ തൽപ്പരനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ (ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയ) ചോദ്യം ചുവടെ: 

ഹായ്, ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ്. അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഗപ്പികളെയും വാൾവാലന്മാരെയുമാണ് കൂടുതലിഷ്ടം. ഈ മത്സ്യങ്ങളെ  ചെറിയ തോതിൽ വളർത്തിവരുന്നു. ഗപ്പിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന വിധം, തീറ്റ നല്കുന്ന രീതി തുടങ്ങിയവയെപ്പറ്റി വിശദമാക്കാമോ? ആകർഷക നിറങ്ങളിലുള്ള ഗപ്പികളെ കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെ തീറ്റകളാണ് ഞാൻ നൽകേണ്ടത് ?

കടപ്പാട് :http://guppybreeding.net
                                 പ്രസവിക്കുന്ന പെണ്‍ ഗപ്പിമത്സ്യം                                    
കടപ്പാട് : http://freshwateraquariumfish.biz
ഉത്തരം: 


കുഞ്ഞുമത്സ്യങ്ങളെ മുതിർന്ന മത്സ്യങ്ങൾ തിന്നാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതിനാൽ, അവയെ മറ്റൊരു ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റുക. ജനിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച, ഗപ്പിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആർട്ടീമിയ മുട്ടകൾ വിരിയിച്ച് ലാർവകളെ തീറ്റയായി നൽകാം. ആർട്ടീമിയ മുട്ടകളുടെ ലഭ്യത അടുത്തുള്ള അക്വേറിയം കടകളിൽ അന്വേഷിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുക. സമുദ്രത്തിലെ കവച ജന്തുവർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട (Crustacean) ഒരു ചെറുജീവിയാണ്  ആർട്ടീമിയ (Artemia) അഥവാ ബ്രൈൻ ഷ്രിംപ് (Brine shrimp).
മുതിർന്ന ആർട്ടീമിയ
ഈ ജീവികളുടെ സിസ്റ്റ് (Cyst) അഥവാ കവചത്തോടു  കൂടിയ മുട്ടകളെ ഉപ്പു  വെള്ളത്തിലിട്ട് ലാർവകളെ വിരിയിക്കാം.
ആർട്ടീമിയ മുട്ടകൾ 
കടപ്പാട് :http://img.diytrade.com

ഈ ലാർവകളെ ദിവസത്തിൽ 5-6 തവണ ഒരു ഫില്ലർ ഉപയോഗിച്ച് ഗപ്പിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുക. ശുദ്ധജലത്തിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ജീവിക്കുമെങ്കിലും, ലാർവകളെ അധികമായി ടാങ്കിലിടുന്നത് ജലഗുണമേന്മയെ ബാധിക്കും.
ആർട്ടീമിയ ലാർവകൾ

ആർട്ടീമിയ മുട്ടകൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ പുഴുങ്ങിയ കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു കുറേശ്ശയായി വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ച് ഗപ്പിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകാം. മാംസ്യസമ്പന്നവും ജലത്തെ എളുപ്പം മലിനമാക്കുന്നതുമായതിനാൽ, കോഴിമുട്ട ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ദിവസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും അക്വേറിയത്തിലെ വെള്ളം 15-20 ശതമാനം വരെ സൈഫൺ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.   

കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളില്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ, സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ധാരാളമായി വളരുന്ന ഒരിനം ജൈവപ്ലവകമാണു ഡാഫ്നിയ (Daphnia). ഇവയെ വലയുപയോഗിച്ചു ശേഖരിച്ച്, വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് അരിച്ചുവേർതിരിച്ച്, ചെറുപ്രായത്തിലുള്ളവയെ രണ്ടാഴ്ചക്ക് മേൽ പ്രായമുള്ള ഗപ്പിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീറ്റയായി നൽകാം. വലിയ ഡാഫ്നിയകളെ മുതിർന്ന ഗപ്പി മത്സ്യങ്ങൾ തിന്നുകൊള്ളും.
ഡാഫ്നിയ 
കടപ്പാട്  : http://www.shrimptank.ca
കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന മറ്റൊരു പോഷകസമ്പന്നമായ മത്സ്യത്തീറ്റയാണു കൊതുകിന്റെ കൂത്താടികൾ. രോഗവാഹികളായ കൊതുകിന്റെ ലാർവകൾ ഗപ്പികൾക്ക് തീറ്റയായി നൽകി, പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരുന്നതിനെയും ഒരളവു വരെ നിയന്ത്രിക്കാം.
കൊതുകിന്റെ കൂത്താടികൾ 
കടപ്പാട് : http://farm8.staticflickr.com
അഴുക്കുചാലുകളിൽ വളരുന്ന മണ്ണിരവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ട്യൂബിഫെക്സ് (Tubifex) പുഴുക്കളേയും, പ്ലവകസമ്പന്നമായ ശുദ്ധജലത്തിൽ കുഴലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ബ്ലഡ് വേംസ് (Blood worms) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുവന്ന കൈറൊണോമസ് (Chironomus) ലാർവകളേയും ഒരു  മാസത്തിനുമേൽ പ്രായമുള്ള ഗപ്പിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആർത്തിയോടെ അകത്താക്കും. മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച മുതൽ ജീവനുള്ള തീറ്റകൾക്കൊപ്പം, ഉണങ്ങിയ മത്സ്യത്തീറ്റ നേർത്ത പൊടി രൂപത്തിൽ നൽകാം. തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരു മിനിട്ട് നേരം വേവിച്ചെടുത്ത (blanching) വെള്ളരിക്കഷണങ്ങൾ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ടാങ്കിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കണം.

 
ട്യൂബിഫെക്സ് 
കടപ്പാട് : http://1.bp.blogspot.com
ബ്ലഡ് വേംസ്  
കടപ്പാട് : http://www.bettatude.com
ഒന്നരമാസം മുതൽ ആൺ-പെൺ മത്സ്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് വളർത്താൻ തുടങ്ങണം. ഈ പ്രായത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾക്ക് തീറ്റ നൽകുന്നത്  2 നേരമായി ചുരുക്കാം. പക്ഷെ പ്രജനനസജ്ജരായ മത്സ്യങ്ങൾക്ക്  3 നേരമെങ്കിലും തീറ്റ നൽകണം. ട്യൂബിഫെക്സ്, ബ്ലഡ് വേംസ്, ഡാഫ്നിയ, കൊതുകിന്റെ കൂത്താടികൾ മുതലായ ജീവനുള്ള തീറ്റകൾ, ആഴ്ചയിൽ 2 നേരമെങ്കിലും നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആകർഷകമായ നിറവും വലിയ വാലുകളുമൊക്കെയുള്ള സുന്ദരൻ ആൺ മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ, അക്വേറിയങ്ങൾ മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമ വെളിച്ചം നൽകണം. ടാങ്കിലെ ജലഗുണമേന്മ സ്ഥായിയായി നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അമോണിയ, നൈട്രൈറ്റ് തുടങ്ങിയവ അക്വേറിയത്തിൽ ഒട്ടും പാടില്ല. നൈട്രേറ്റിന്റെ അളവ് 10 ppm-ൽ താഴെയായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ധാരാളം നൈട്രജൻ ബാക്റ്റീരിയകൾ വളരുന്ന സ്പോഞ്ച് ഫിൽറ്ററുകളാണു ഗപ്പി ടാങ്കുകൾക്ക് ഉത്തമം. 

കടപ്പാട് : http://2.bp.blogspot.com

5 comments:

 1. Please note:
  We will be happy to answer your questions through this blog.

  While asking questions, include information on :

  1. Tank shape, tank dimensions - Length, breadth, height (all in centimeters)
  2. Number of fishes in the aquarium, kinds of invertebrates, if any
  3. Name of plants in the aquarium, if any
  4. Water parameters like Ammonia, Nitrite, Nitrate, pH, GH, KH, Fe etc.
  (as many of these parameters as possible)
  5. Light - Type of lamps, their wattage, color temperature etc.
  6. Information on Carbon dioxide, fertilizer application dosage (if applicable)
  7. Try to include a photo of the problems like sick fish, plant, algae etc.
  8. Substrate and gravel information, kind of toys, stones and driftwood
  9. Filtration, heating
  10. Information on medication if applicable

  Please expect replies only on weekends.
  Thanks for understanding.

  ReplyDelete
 2. പ്രയോജനപ്രദം...

  ReplyDelete
 3. താങ്ക്സ് ഫോര്‍ ദ ഇന്‍ഫോ

  ReplyDelete